Kauppakeskus ITIS

Itäkatu 1-7
Helsinki
30 000
m2

Kauppakeskus Itiksen yleiset tilat saneerataan ja uudistetaan kauttaaltaan vuosina 2022-2024. Kauppakeskuksen asiakasvirtoja ohjataan uusille uomille ja pystysuuntaista liikennettä helpotetaan uusilla liukuporrasjärjestelyillä Bulevardin itäpäädyn uusittavassa aulassa. Lasikattoinen aulatila avautuu kaikkien viiden kerroksen korkuisena. Sisäänkäyntejä uusitaan, kehitetään ja yhdenmukaistetaan. Toisen kerroksen parviratkaisut täydentyvät, Pasaasin puolelle luodaan ainutlaatuinen Markethall- alue ja eri osien liittymäkohtaan avataan valokattoinen Rotunda. Itiksen eri osille uusitaan yhtenäiset, itsenäiset shopfront- teemat ja kaikki asiakastilojen pinnat uusitaan. Myös Kauppakeskuksen vuokralaisten sijoittelua optimoidaan ja uusia brändejä tuodaan markkinoille, jolloin myös suuri osa vuokrattavasta tilasta kehittyy hankkeen yhteydessä. Yksi Itiksen erikoisuus on kauppakeskuksen vanhan osan suojelustatus, jonka vaatimuksia ja suunnitteluratkaisuja on koordinoitu Kaupunginmuseon kanssa. Kohdetta suunnitellaan yhteistyössä globaalin konsulttitoimisto Gensler Ltd kanssa. Rakennuttaja on Kauppakeskus Itis Oy ja päätoteuttaja Skanska Talonrakennus Oy. Avarc Arkkitehdit on toiminut kauppakeskuksen liiketilamuutosten ja ylläpidon pääsuunnittelijana vuodesta 2012.

ITIS
ITIS
Itis
Itis
Itis
Itis
Itis
Itis
Itis