Helsinki

Vuosaaren Vilsandinkujan ranta-alueella sijaitseva, alkujaan Alkon koulutuskeskuksena toimineen suojellun kiinteistön päärakennus muutettiin hoivakotikäyttöön. Arkkitehti Helmer Stenrosin 70-luvulla suunnitteleman rakennusryhmän korjaus on onnistunut esimerkki modernin ja suojellun rakennuskannan säilyttämisestä käyttötarkoituksen muuttuessa. Radikaalejakin muutoksia sisältäneessä hankkeessa korjattiin teknisesti vaativia rakenteita, kuten pahasti vaurioituneita teräsbetonirakenteita, julkisivumuurauksia ja terassi- ja kattorakenteita alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen.

Villa Vuoranta toimii Päiväkumpu Oy:n edistyksellisenä hoivakotimiljöönä asukkailleen. Alueen ympäristön uudisrakentamisen kaavamuutoshanke etenee tämän päärakennuksen arkkitehtuuria ja kiinteistökokonaisuuden alkuperäisiä ratkaisuja huomioiden.

Kirkkonummi

Sepänrinteen asuinalueelle toteutettu uusi hoivakoti sijoittuu pientaloalueen reunalle täydentäen alueen rakennuskantaa. Rakennusta on sovitettu muodoltaan ja julkisivumateriaaleiltaan ympäröivän rakennuskannan henkeen ja mittakaavaan. Hoivakodissa on 30 asuinhuonetta. Rakennuksen muodolla ja sijoittamisella maastoon on rajattu suojainen oleskelupiha rakennuksen asukkaille. Hankkeen rakennuttaja on Guud Invest Oy ja päätoteuttaja Temotek Oy.

Helsinki

Pakilan pientalovaltaisen asuinalueen keskelle ja vanha puretun toimistorakennuksen tilalle toteutettu uudisrakennus tuettuun asumiseen. Kohteessa on 30 asuntoa niihin liittyvine yhteis- ja aputiloineen. Hankkeen rakennuttaja on Guud Invest Oy ja päätoteuttaja Temotek Oy.