Avarc Arkkitehdit Oy

Avarc Arkkitehdit on:

Rakentamisen suunnitteluun keskittynyt itsenäinen suomalainen arkkitehtitoimisto.

Avarc Arkkitehdit Oy toimii yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa Suomessa ja Euroopassa.

Suunnittelutyömme lähtökohtana on laatutietoinen arkkitehtuuri eri suunnittelualueilla.

Arkkitehtuurinäkemyksemme on ajattomuuteen ja kestävyyteen tähtäävä.

Teknisesti, ekologisesti ja visuaalisesti toteutuva kestävä laatu on mielestämme ominta alaamme. Toteutuksen elinkaariajattelu on pääperiaatteemme.
Suunnittelun ja toteutusten tavoitteet saavutetaan suunnittelijoidemme sitoutumisella ja osaamisella. Pääosa henkilöstöstämme on korkeasti koulutettuja arkkitehtejä. Laadukkaan toteutuksen ja hallitun suunnitteluprosessin johto ja suunnittelu toteutuu kaikissa kohteissamme. Toimimme yleensä hankkeiden toteutuksen pääsuunnittelijoina, arkkitehtisuunnittelijoina ja toteutussuunnittelijoina.

Rakentaminen on yhteistyötä laajan suunnittelu- ja toteutustiimin kesken.

Laadukkaat arkkitehtoniset lopputulokset syntyvät koordinoidulla pää-, arkkitehti- erikoissuunnittelualojen sekä luonnollisesti rakennuttajien ja toteuttajien yhteistyöllä. Avarc Arkkitehdeillä on kyky ja kokemus suurtenkin hankkeiden läpiviennistä, tiimissä toimimisesta ja suunnittelu- ja toteutusvaiheiden johtamisesta, sekä alan merkittävien toimijoiden kanssa työskentelystä.

Osaamisalueitamme:

Moderni pohjoismainen arkkitehtuuri, uudisrakentaminen ja rakennetun ympäristön täydentäminen, historiallisten ja suojeltujen rakennusten korjaaminen, bespoke-kohteet ja sisustussuunnittelu, toimisto- ja liikerakentaminen, kohtuuhintainen asuntotuotanto ja kaupunkisuunnittelu.

Toimintamme arkkitehtuurin eri alueilla ilmenee kotisivuiltamme viimeaikaisten AVARC referenssien avulla. Sivuillamme esiteltävät toteutetut projektit ovat esimerkkejä yli 500 valmistuneesta ja suunnittelussa olevista arkkitehtuurikohteistamme.

Halutessanne saatte lisätietoa hankkeistamme Avarcin arkkitehdeiltä!